MENU

Mas pina-simple at pinadali na ang pag sign-up ng Organ Donor Card, pag-refer ng isang possible Deceased Organ Donor, at pag-access sa mga serbisyo ng Human Organ Preservation Effort (HOPE).
Para sa inyong mga katanungan, maari po kayong tumawag sa aming Human Organ Preservation Effort (HOPE) Office sa 89810300 local 4413.
Mag download at register na!